0850 840 45 25 info@awsegitimi.com

AWS EĞİTİMİ

Toplam 26 Kayıt

0

Cloud Operations on AWS (Systems Operations)

TANIM Bu eğitimde, AWS platformunda otomatikleştirilebilir ve tekrarlanabilir network ve sistemlerin nasıl deploy edileceğini öğreneceksiniz. Yapılandırma ve deploy etme ile ilgili AWS özelliklerini, araçlarını ve en iyi uygulamaları keşfedeceğiz.

0

Running Container-Enabled Microserveices On AWS

TANIM Bu eğitimde, Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) kullanarak uygulamaları nasıl yöneteceğinizi ve ölçeklendireceğinizi öğreneceksiniz. Container üzerine alınmış uygulamaları geniş ölçekte çalıştırmanın zorluklarını keşfedeceğiz ve container bazlı mikro servis tabanlı uygulamalar geliştirmek ve deploy etmek için Amazon ECS'yi oluşturma ve kullanma konusunda rehberlik sağlayacağız. Uygulamalı alıştırmalarda, uzun süredir devam eden servisleri yönetmek, container imajları oluşturmak ve deploy etmek, servisleri birbirine bağlamak ve kapasiteyi ölçeklendirmek için Amazon ECS'yi kullanacaksınız. Asenkron uygulama süreçleri için container mimarilerinin nasıl çalıştırılacağını da tartışacağız.

0

Migrating To AWS

TANIM Bu eğitimde, AWS Cloud’a geçiş planlaması ve tasarımı, geçiş yürütme ve geçiş sonrası doğrulama ve uygulama optimizasyonu dahil olmak üzere mevcut iş yüklerini planlama ve AWS Cloud'a geçiş stratejilerini öğreneceksiniz. İlk bölüm, geçiş planlama ilkeleri ve en iyi uygulamalara genel bir bakış sağlar ve ikinci bölüm, kavramları güçlendirmek için uygulamalı lablarla birlikte geçiş tasarımı ve implementasyona odaklanır.

0

Exam Readiness Intensive Workshop: AWS Certified Solutions Architect – Associate

TANIM Bu beş günlük, eğitmen liderliğindeki eğitim, katılımcıların AWS Certified Solutions Architect - Associate sınavlarına odaklanmalarına yardımcı olur. Bonus modül sonu testleri ile sınava hazırlık zihniyetine girmeye başlarlar. Kurs, katılımcıların AWS servislerine ilişkin bilgilerini Amazon Redshift, Amazon Kinesis ve AWS Key Management Service'e derinlemesine dalış yaparak genişletir.

0

Devops Engineering On AWS

TANIM DevOps Engineering on AWS, kuruluşunuzun AWS'de yüksek hızda uygulama ve servis geliştirme, sağlama ve sürdürme becerisini artırmak için DevOps kültürel felsefeleri, uygulamaları ve araçlarının birleşimini nasıl kullanacağınızı öğretir. Bu eğitim, Continuous Integration (CI), Continuous Delivery (CD), kod olarak altyapı, mikro servisler, izleme ve günlük kaydı ile iletişim ve işbirliğini kapsar.

0

Developing On AWS

TANIM Bu eğitimde, güvenli ve ölçeklenebilir cloud uygulamaları geliştirmek için AWS SDK'yı nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. Kod kullanarak AWS ile nasıl etkileşim kuracağımızı keşfedeceğiz ve temel kavramları, en iyi uygulamaları ve problem çözme ipuçlarını tartışacağız.

0

Deep Learning On AWS

TANIM Bu bir günlük kursta, AWS platformunda cloud tabanlı deep learning çözümlerini öğreneceksiniz. AWS frameworklerinde Amazon EC2 tabanlı Amazon Machine Image (AMI) ve Apache MXNet kullanarak derin öğrenme modellerinizi cloudda nasıl çalıştıracağınızı öğreneceksiniz. Ayrıca, AWS'de akıllı sistemler tasarlarken Amazon SageMaker'ı nasıl kullanacağınızı ve AWS Lambda ve Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) gibi AWS servislerini kullanarak deeplearning modellerinizi nasıl deploy edeceğinizi öğreneceksiniz.

0

Data Warehousing On AWS

TANIM Bu eğitimde, AWS'deki petabayt ölçekli warehouse Amazon Redshift'i kullanarak cloud tabanlı bir warehouse çözümü tasarlamaya yönelik kavramları, stratejileri ve en iyi uygulamaları öğreneceksiniz. Amazon DynamoDB, Amazon EMR, Amazon Kinesis Firehose ve Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) gibi diğer AWS servislerini kullanarak veri ambarı için verilerin nasıl toplanacağını, depolanacağını ve hazırlanacağını göstereceğiz. Verileriniz üzerinde analiz yapmak için iş zekası (BI) araçlarının nasıl kullanılacağını da keşfedeceğiz.

0

Building A Serverless Data Lake On AWS

TANIM Bu bir günlük ileri düzey eğitimde, AWS servisleriyle sunucusuz bir data lake çözümü tasarlamayı, oluşturmayı ve çalıştırmayı öğreneceksiniz. Bu kurs, herhangi bir veri kaynağından büyük ölçekte veri almak, verileri güvenli bir şekilde depolamak, büyük hacimli verileri işlemek için doğru aracı kullanma yeteneğini sağlamak ve verileri analiz etmek için mevcut seçenekleri anlamak gibi konuları içerecektir.

0

Big Data On AWS

TANIM Bu eğitimde Amazon EMR, Amazon Redshift, Amazon Kinesis ve AWS Big Data Platform’unun geri kalanı gibi cloud tabanlı big data çözümleri hakkında bilgi edineceksiniz. Hive ve Hue gibi geniş Hadoop araçları ekosistemini kullanarak verileri işlemek için Amazon EMR'yi nasıl kullanacağınızı göstereceğiz. Ayrıca size big data ortamlarının nasıl oluşturulacağını, Amazon DynamoDB, Amazon Redshift, Amazon QuickSight, Amazon Athena ve Amazon Kinesis ile nasıl çalışılacağını ve güvenlik ve maliyet etkinliği için big data ortamları tasarlamak için en iyi uygulamalardan yararlanmayı öğreteceğiz.

0

AWS Tecnical Essentials

TANIM Bu giriş seviyesi kursunda AWS ürünleri, servisleri ve ortak çözümler hakkında bilgi edineceksiniz. İhtiyaçlarınıza göre doğru IT çözümlerine karar verebilmek için AWS servislerinin temellerini öğreneceksiniz.

0

Security Engineering on AWS

Course description This course demonstrates how to efficiently use AWS security services to stay secure in the AWS Cloud. The course focuses on the security practices that AWS recommends for enhancing the security of your data and systems in the cloud. It highlights the security features of AWS key services including compute, storage, networking, and database services. You will also learn how to leverage AWS services and tools for automation, continuous monitoring and logging, and responding to security incidents. • Course level: Intermediate • Duration: 3 days

0

AWS Cloud Practitioner Essentials

TANIM Bu kursta belirli teknik rollerden bağımsız olarak AWS Cloud servisleri hakkında genel bir anlayış kazanacaksınız. Bu eğitim cloud teknoloji kavramları, AWS servisleri, güvenlik, mimari, fiyatlandırma ve desteğe ilişkin ayrıntılı bir genel bakış sağlar. Ayrıca AWS Certified Cloud Practitioner sınavına hazırlanmanıza da yardımcı olur.

0

AWS Cloud Financial Management For Builders

TANIM Bu eğitim, AWS kullanırken maliyetleri nasıl yöneteceğini, optimize edeceğini ve tahmin edeceğini anlamak isteyen kişilere yöneliktir. AWS'de maliyet açısından verimli çözümler tasarlamanıza yardımcı olmak için en iyi uygulamaları nasıl uygulayacağınızı, maliyet optimizasyon stratejilerini belirlemeyi ve tasarım modellerini öğreneceksiniz. Bu eğitim uygulamalı lablar içermektedir. Eğitim seviyesi : Intermediate Süre : 3 gün

0

AWS Business Essentials

TANIM Bu eğitimde cloud bilişimin avantajlarını ve bir cloud stratejisinin iş hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğreneceksiniz. Bu eğitim finansal avantajlar dahil olmak üzere işletmeniz için cloud bilişimin avantajları ve AWS'nin temel servisleri üzerinedir. Aynı zamanda cloud bilişim stratejiniz dahilinde AWS platformunu değerlendirmenize yardımcı olacak uyumluluk ve güvenlik kavramlarını da tanıtır.

0

Architecting On AWS – Accelerator

TANIM Bu ileri düzey, beş günlük eğitim, AWS Cloud için nasıl mimarlık yapılacağının tüm yönlerini kapsar. Architecting on AWS ve Advanced Architecting on AWS konularını kapsayan bu eğitim, size küçük ölçekli tasarımlardan büyük ölçekli kurumsal düzeydeki tasarımlara kadar cloud mimarilerinin nasıl tasarlanacağını öğretmeyi amaçlamaktadır. Well-Architected Framework ile başlayarak, AWS servisleri için önemli mimari bilgileri de öğreneceksiniz. Bunlar: hesaplama, depolama, veritabanı, ağ oluşturma, güvenlik, izleme, otomasyon, optimizasyon ve esneklik için sunucusuz yapı oluşturma ve maliyetleri anlama. Ayrıca AWS Certified Solutions Architect - Associate sınavına hazırlanan öğrencilere de önerilir.

0

Architecting On AWS

TANIM Bu eğitim, AWS platformunda IT altyapısı oluşturmanın temellerini kapsar. Katılımcılar, AWS servislerinin cloud tabanlı çözümlere nasıl uyum sağladığını anlayarak AWS Cloud'u nasıl optimize edeceklerini öğrenirler. Ayrıca, öğrenciler AWS'de optimum IT çözümlerini tasarlamak için AWS Cloud en iyi uygulamalarını ve tasarım modellerini keşfederler ve eğitmen ile birlikte uygulamalı çalışmalarda çeşitli altyapılar oluştururlar. Eğitim aynı zamanda yeni mimarilerin nasıl oluşturulacağını, bunları sağlam ve uyarlanabilir çözümlere nasıl dönüştürüleceğini de kapsar.

0

Advanced Developing On AWS

TANIM Bu üç günlük eğitim, cloud tabanlı bir ortam için mimari oluşturma ve şirket içi eski uygulamaları yeniden yapılandırma ve bunları cloud tabanlı mimarilere entegre etme gibi gelişmiş development konularını kapsar. Ayrıca Twelve-Factor Application metodolojisinin ilkelerinin nasıl uygulanacağını da kapsar.

0

Advanced Architecting On Aws

TANIM Bu eğitimde, Architecting on AWS'de tanıtılan kavramları geliştireceksiniz. AWS platformunda veri servislerini, yönetimi ve güvenliği bir araya getiren karmaşık çözümleri nasıl oluşturacağınızı öğreneceksiniz. Ayrıca, hibrit mimariyi destekleyen AWS Direct Connect ve AWS Storage Gateway dahil olmak üzere özel AWS servisleri hakkında bilgi edinecek ve AWS'de ölçeklenebilir, esnek ve güvenli uygulamalar oluşturmaya yönelik en iyi uygulamaları öğreneceksiniz.

0

AWS Discovery Day

The AWS Discover Day is free of charge onsite event that is designed to introduce AWS cloud computing concepts and foundational infrastructure services. The event is particularly relevant for customers who have recently signed up with AWS, or for those who simply want to grasp the basics of the AWS cloud platform.

0

Discover Day AWS Cloud Practitioner Essentials

AWS Discovery Day, AWS bulut bilişim kavramlarını ve temel altyapı servislerini tanıtmak için tasarlanmış ücretsiz bir etkinliktir. Etkinlik, özellikle yakın zamanda AWS'e kaydolan müşteriler veya AWS bulut platformunun temellerini kavramak isteyenler için hazırlanmıştır.

0

AWS Cloud Essentials for Business Leaders

Bu kurs, bulut bilişimin temel kavramlarını genel olarak anlamak isteyen iş liderleri içindir. Bir bulut stratejisinin iş hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin. Kurs içerisinde; müşteri örnekleri, sektör eğilimlerini keşfetme ve maliyet ve değer etkisini değerlendirerek AWS'de altyapı oluşturmanın iş değerini anlamanıza yardımcı olan Bulut Değeri Çerçevesi (Cloud Value Framework) aracılığıyla bulutun iş değerine dalmaktadır.

0

AWS Security Essentials

Bu kursta AWS erişim denetimi, veri şifreleme yöntemleri ve AWS altyapınıza erişen ağın nasıl güvenli hale getirileceği de dahil olmak üzere AWS Cloud güvenlik konseptlerini öğreneceksiniz. AWS Cloud üzerindeki güvenlik sorumluluğunuzu ve mevcut çeşitli güvenlik odaklı hizmetleri ele alacağız.

0

Discovery Day Strategies and Tools to Perform Large - Scale Migrations

Büyük ölçekli bulut migrasyonları gerçekleştirmeye yönelik AWS stratejisi ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi edinin. Yüzlerce kurumsal organizasyonun buluta geçmesine yardımcı olma deneyimlerinden yola çıkarak geliştirilen bu kanıtlanmış teknikler ve araçlar, AWS Cloud'a yönelik başarılı yolculuğunuzu hızlandırmanıza yardımcı olacaktır.

0

Discovery Day- Introduction to Securing your AWS Cloud

İster AWS Cloud'a geçmeyi düşünüyor olun, ister halihazırda AWS üzerinde çalışan bir iş yükünüz olsun, verilerinizin ve kaynaklarınızın güvenliğini sağlamak listenin başında yer almalıdır. Bu etkinlik, mevcut güvenliğinizi iyileştirmek için kullanabileceğiniz çeşitli AWS hizmetlerini tanıtır.

0

Discovery Day- Machine Learning Basics

Son teknoloji kurslarımızla Makine Öğrenimi Dünyasında heyecan verici bir yolculuğa çıkın!