Running Containers on Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)

KURSUN TANIMI

Bu eğitimde Amazon EKS'yi kullanarak Kubernetes için konteyner yönetimini ve düzenlemeyi öğreneceksiniz. Bir Amazon EKS kümesi oluşturacak, ortamı yapılandıracak, kümeyi konuşlandıracak ve kümenize uygulamalar ekleyeceksiniz. Ayrıca Amazon Elastic Container Registry'yi (ECR) kullanarak konteyner görüntülerini yönetecek ve uygulama konuşlandırmasını nasıl otomatikleştireceğinizi öğreneceksiniz. Uygulamaları CI/CD araçlarını kullanarak konuşlandıracaksınız. Metrikleri, günlük kaydını, izlemeyi ve yatay/dikey ölçeklendirmeyi kullanarak ortamınızı nasıl izleyeceğinizi ve ölçeklendireceğinizi gözden geçireceksiniz. Ayrıca verimlilik, maliyet ve dayanıklılık açısından büyük bir konteyner ortamının nasıl tasarlanacağını ve yönetileceğini de öğreneceksiniz. Son olarak, AWS ağ hizmetlerini kümeyi destekleyecek şekilde yapılandıracak ve Amazon EKS ortamınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğreneceksiniz.
Kurs Seviyesi: Orta Seviye
Kurs Süresi   : 3 gün

KİMLER KATILABİLİR?

Bu kurs, aşağıdaki roller de dahil olmak üzere AWS Cloud'da konteyner düzenleme yönetimi sağlayan kişilere yöneliktir.
• DevOps mühendisleri
• Sistem yöneticileri

KURSUN AMACI

Bu kursta aşağıdaki konular detaylarıyla işlenecektir.
• Kubernetes ve Amazon EKS'nin temellerini ve konteynerlerin iş akışları üzerindeki etkisini açıklama
• Çalışan düğümlerini desteklemek için doğru işlem kaynaklarını seçerek bir Amazon EKS kümesi oluşturma
• AWS Identity and Access Management (IAM) kimlik doğrulaması ve Kubernetes Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC) yetkilendirmesiyle ortamınızı koruma
• Kümeye bir uygulama dağıtın. Container görüntülerini Amazon ECR'de yayınlayın ve IAM politikası aracılığıyla erişimi güvenli hale getirme
• Otomatik araçları ve işlem hatlarını kullanarak uygulamaları dağıtın. Weave Flux'u kullanarak bir GitOps işlem hattı oluşturma
• AWS X-Ray ile ölçümler, günlükler ve izleme aracılığıyla izleme verilerini toplayın ve performans ayarlaması için ölçümleri belirleme. Yatay veya dikey ölçeklendirmeyi kullanarak darboğazların en iyi ölçeklendirme yaklaşımını gerektirdiği senaryoları gözden geçirme
• Verimlilik, dayanıklılık ve maliyet arasındaki dengeyi ve bunlardan biri için ayarlama yapmanın diğerleri üzerindeki etkisini değerlendirme. Ortamınızı optimize etmeye yönelik bütünsel, yinelemeli bir yaklaşımı tanımlama ve ana hatlarını çizme. Maliyet, verimlilik ve dayanıklılık için tasarım.
• Kümeyi desteklemek için AWS ağ hizmetlerini yapılandırma. Amazon Virtual Private Cloud'un (VPC) Amazon EKS kümelerini nasıl desteklediğini ve düğümler arası iletişimi nasıl basitleştirdiğini açıklama. VPC Container Network Interface'in (CNI) işlevini açıklama. Hizmet ağının avantajlarını gözden geçirma.
• Kubernetes'inizi, Amazon EKS'nizi ve üçüncü taraf araçlarınızı yükseltme

ÖN KOŞULLAR


Bu kursa katılanların aşağıdaki özelliklere sahip olmasını öneriyoruz.
•Konteynerlere Giriş Tamamlanması
•Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) Primer tamamlanması
•Tamamlanmış AWS Cloud Practitioner Essentials (veya eşdeğer gerçek dünya deneyimi)
•Temel Linux yönetim deneyimi
•Temel ağ yönetimi deneyimi
•Konteynerlar ve mikro hizmetler hakkında temel bilgiler

Day 1
Module 0: Course Introduction
• Course preparation activities and agenda
Module 1: Kubernetes Fundamentals
• Container orchestration
• Kubernetes objects
• Kubernetes internals
Module 2: Amazon EKS Fundamentals
• Introduction to Amazon EKS
• Amazon EKS control plane
• Amazon EKS data plane
• Fundamentals of Amazon EKS security
• Amazon EKS API
Module 3: Building an Amazon EKS Cluster
• Configuring your environment
• Creating an Amazon EKS cluster
• Demo: Deploying a cluster
• Deploying worker nodes
• Demo: Completing a cluster configuration
• Preparing for Lab 1: Building an Amazon EKS Cluster
Module 4: Deploying Applications to Your Amazon EKS Cluster
• Configuring Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
• Demo: Configuring Amazon ECR
• Deploying applications with Helm
• Demo: Deploying applications with Helm
• Continuous deployment in Amazon EKS
• GitOps and Amazon EKS
• Preparing for Lab 2: Deploying Applications

Day 2
Module 5: Configuring Observability in Amazon EKS
• Configuring observability in an Amazon EKS cluster
• Collecting metrics
• Using metrics for automatic scaling
• Managing logs
• Application tracing in Amazon EKS
• Gaining and applying insight from observability
• Preparing for Lab 3: Monitoring Amazon EKS
Module 6: Balancing Efficiency, Resilience, and Cost Optimization in Amazon EKS
• The high level overview
• Designing for resilience
• Designing for cost optimization
• Designing for efficiency
Module 7: Managing Networking in Amazon EKS
• Review: Networking in AWS
• Communicating in Amazon EKS
• Managing your IP space
• Deploying a service mesh
• Preparing for Lab 4: Exploring Amazon EKS Communication

Day 3
Module 8: Managing Authentication and Authorization in Amazon EKS
• Understanding the AWS shared responsibility model
• Authentication and authorization
• Managing IAM and RBAC
• Demo: Customizing RBAC roles
• Managing pod permissions using RBAC service accounts
Module 9: Implementing Secure Workflows
• Securing cluster endpoint access
• Improving the security of your workflows
• Improving host and network security
• Managing secrets
• Preparing for Lab 5: Securing Amazon EKS
Module 10: Managing Upgrades in Amazon EKS
• Planning for an upgrade
• Upgrading your Kubernetes version
• Amazon EKS platform versions

S: Ödeme Seçenekleri Nelerdir?

Eğitimlerimizin toplam ücreti eğitim başlamadan önce tahsil edilir. Ödemenizi Türk Lirası ve USD cinsinden EFT/Havale veya Kredi Kartından yapabilirsiniz.

S: Online Eğitim hizmetiniz var mıdır?

Eğitimlerimiz online olarak yapılmaktadır. Eğitimlerimizi kurumsal olarak fiziki ortamda almak isterseniz iletişime geçmek için form doldurabilirsiniz.

S: Kurumumuza (firma) özel olarak eğitim almak için ne yapmalıyız?

Kurumlara özel olarak organize ettiğimiz yerde, online veya kurumların kendi yerlerinde eğitim sağlamaktayız. Kurumunuza özel talebiniz için formu doldurmanız yeterlidir. Eğitim grubu tarafından en kısa sürede sizinle irtibata geçilecektir.

S: Sınıflarınız kaç kişiliktir?

Eğitimlerimiz en az 5 en fazla 15 kişilik sınıflarda yapılmaktadır. Bir eğitim ortalama 10-12 kişi ile gerçekleşmektedir.

S: Eğitmenleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Eğitimler AWS tarafından yetkilendirilmiş sertifikalı profesyonel eğitmenler tarafından verilmektedir.

S: Eğitim süresince eğitmene soru sorabilir miyim?

Dersler interaktif olarak yapılmaktadır. Ders dışı bilgi sorusu sorulabilmektedir. Ders harici danışmak istediğiniz özel projeler için bizimle form üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

S: Eğitim belirtilen başlangıç tarihinde başlayacak ve belirtilen sürede bitirilecek mi?

Eğitimlerimiz eğitim takviminde belirtilen zamanlarda başlar; yeterli kişi sağlanması amacıyla Yönetim.Academy eğitimleri erteleme hakkına sahiptir. Yönetim.Academy ilan edilmiş eğitimlerin tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Eğitime kayıt olmuş kişiler bu değişikliklerden haberdar edilir.

S: Eğitimin dili ne olacaktır?

Eğitim dilimiz Türkçe, paylaşılan eğitim materyalleri İngilizcedir.

S: Ders materyalleri nelerdir?

Eğitimde kullanılan tüm materyaller AWS in bütün dünyada kullanılmak üzere , sadece yetkilendirdiği eğitim partnerları aracılığı ile sunduğu orijinal materyallerdir. Eğitim içeriğine göre eğitim içeriği  katılımcıların e maillerine yazılım kitap olarak tanımlanacaktır. Bu kitaplar, teknolojik değişimler gereğince hızla güncellenmektedir. Katılımcılar bu elektronik kitapları 2 yıl boyunca kullanma hakkına sahiptirler. Aynı zamanda, eğitimlerin konularına bağlı olarak, öğrencilerin öğrendiklerini hemen test etmeğe başladıkları , laboratuvar ortamı da bulunmaktadır. Böylelikle , öğrenciler kısa sürede öğrendiklerini hızla uygulamaya geçirebilmektedirler.

S: Eğitim süresi verimli bir eğitim için yeterli midir?

Eğitimlerin içerikleri ve ilgili süresi AWS tarafından güncel ihtiyaca uygun olarak geliştirilmiştir. Hızla değişen teknolojik yapıların gerekleri doğrultusunda güncellenmektedir.

S: Eğitimlerde katılım zorunluluğu var mı?

Eğitimler esnasında laboratuvar çalışmaları bulunmaktadır. Eğitim sonrası da hedefiniz sertifika almak ise devam etmeniz gerekmektedir.

S: Eğitimler kayıt edilmekte mi?

AWS ( Amazon Web Services)  kuralları gereğince eğitimler kayıt altına alınmamaktadır.

S: Diğer eğitim merkezlerinden farkınız nedir?

Yönetim Academy, AWS ( Amazon Web Services) Türkiye’deki yetkili tek ileri seviye eğitim  ortağıdır. 2014 yılında teknolojik danışmanlık ve eğitim vermek üzere kurulmuştur. Şimdiye kadar 10,000 den fazla öğrenciye katkıda bulunmuş olan Yönetim Academy güçlü ve güvenilir bir eğitim merkezidir. Bu gücünü , firmalara ve bireylere, bünyesinde barındırdığı , AWS onaylı eğitmenlerin liderliğinde düzenlediği, güncel örneklerle desteklenmiş, eğitimlerle aktarmaktadır. Öğrencilerin yüksek seviyedeki memnuniyet değerlendirmeleri bunun en güzel örneğidir.