Kulllanım Koşulları


Kullanım Koşulları
 
awsegitimi.com internet sitesini kullanmadan önce lütfen bu sitenin Kullanım Koşullarını dikkatlice okuyunuz. Bu siteyi kullanarak ya da bu siteye erişim sağlayarak, aşağıda belirtilen şartları ve koşulları kabul ettiğiniz varsayılmaktadır. Eğer kullanım şartlarını kabul etmiyorsanız, lütfen bu web sitesini kullanmayınız.
İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan ederler.
 
Fikri Mülkiyet Hakları
İşbu sitede yer alan, bu sitenin genel görünüm ve dizaynı ile internet adresindeki tüm marka, logo, resim, tasarım, bilgi ve elektronik grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları ve tüm materyaller ve bunlara ilişkin tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi AWSeğitim’e ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması, söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
 
İnternet sitesinde yer alan hiçbir materyal, kod ve yazılım değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, sunulamaz, dağıtılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez veya aktarılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Sitemizin burada açıkça belirtilen tüm hakları saklıdır.
 
Feragatname
Sitede bulunan bazı materyaller, aksi iddia edilmediği takdirde, internetten alınmıştır ve halka açık kullanımda olduğu varsayılmıştır. Bu gibi materyallerde eğer telif hakkı ihlali söz konusu ise bu tamamen kasıtsız ve reklam amacı gütmeyen bir şekilde gerçekleştirilmiştir ve telif hakkı ihlali kanıtlandığında anında materyalin kaldırılması sağlanacaktır.
 
Sorumluluklar
Sitemiz, sunulan içerikler ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini ve paylaşmayacağını kabul eder.
 
Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda site yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.
 
Link Verme Koşulları
Sitemiz size, özel olmayan, limitli bir lisansla, bizim inisiyatifimizle iptal edilebilen bir izinle sitemize ya da sitemizdeki herhangi bir gönderiye link verme izni sunar. Fakat bu sitenin bizim sitemizle yarış içerisinde olmaması, bizi zarar verici şekilde eleştirmemesi gerekmektedir. Ayrıca, linkin yayınlandığı sitenin herhangi bir uygunsuz içeriğe sahip olmaması, tarafımızca belirtilen gizlilik haklarını, kullanım koşullarını ya da başkalarının yasal haklarını ihlal etmemesi ya da herhangi bir şekilde yayınlanan yazıların, medyaların herhangi bir uygunsuz, rahatsız edici, zarar verici, yasal olmayan içeriklere sahip olmaması ya da bizim belirttiğimiz koşulları ve çalışma prensibimizi ihlal etmemesi gerekmektedir.
 
Mobil Bir Aygıttan Bağlanmak
Sitemiz size mobil aygıtınızdan erişebileceğiniz belirli servisler sunabilir. Bu servisler siteye mobil aygıtınızdan içerikler yükleme, belirli içerik alımları yapabilme, mesajları yanıtlayabilme, ya da içerik gönderebilme, metin mesajlarıyla mesajlaşma ve web sitemize mobil aygıtınızdan erişim sağlama gibi servisleri içermektedir. Sitemiz şuan mobil servisler için bir ücret talep etmemektedir. Fakat operatörünüzün normal mesajlaşma, data ve diğer ücretlendirmeleri yine de geçerli olacaktır.
 
Kayıt ve Güvenlik
Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden sitemiz sorumlu tutulamaz.
 
Gizlilik
Bu kullanım şartlarına ek olarak, sitemizin topladığı bilgileri ve bu bilgilerin sitemiz tarafından nasıl kullanacağını açıklayan Gizlilik ve Çerezler Politikası sitemizde yayınlamıştır.
 
Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler
Sitemiz, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
 
AWSeğitimi Kişisel Veri Koruma Açıklaması ve Aydınlatma Metni
AWSeğitimi sizlere ait kişisel verilerinizin ve özel bilgilerinizin korunması bizim için değerlidir. Bu nedenle AWSeğitimi ile ilişkili şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz. Veri Sorumlusu sıfatıyla AWSeğitimi, kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirler almakta, KVKK doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dâhilinde işlemektedir.
 
İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Bu konuda yine sayfamızda bulabileceğiniz Gizlilik Politikamızı inceleyiniz. Ancak önemle belirtelim ki, AWSeğitimi internet sitesinde yapılan yönlendirmelerde (link verilen) diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunulamamaktadır. Bu konuda ilgili sayfanın veri güvenliği ile ilgili politikası dikkatlice incelenmelidir.
 
1. Hukuki Nitelik ve Kapsam
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi, verileri işlenen kimselerin onayları alınırken kendisinin aydınlatılmasını istemiştir. Madde başlığı “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğüdür. KVKK hükümlerine göre AWSeğitimi, “Veri Sorumlusu”dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü ile veri sahiplerini veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir. Veri Sorumlusu sıfatıyla AWSeğitimi, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca kişisel verilerinizi mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda veri sahiplerini bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.
 
2. Veri Sorumlusunun Kimliği
KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz AWSeğitimi’dir.
Barış Bilen Vural Yönetim Danışmanlığı 
Adresi: Polat Tower Residence 446
 Şişli/İSTANBUL - TÜRKİYE
Mecidiyeköy Vergi Dairesi / 9240249390  -  
Şirket Mail Adresi: info@awsegitimi.com
 
3. Veri İşleyen
Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi KVKK m. 3’te “Veri İşleyen” olarak tanımlanmıştır.
 
4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
 
Kişisel verileriniz KVKK’daki ilkeler doğrultusunda;
 
• AWSeğitimi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden haberdar olabilmeniz, sizlerin daha iyi yararlandırılması;
 
• AWSeğitimi tarafından sunulan ürünlerin/hizmetlerin kalitesinin artırılması, müşterilerimizin ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunumu ve önerilmesi;
 
• Sizleri hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek ve gerekli durumlarda da sizleri aydınlatmak,
 
• İnsan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması; ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi; Şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, Şirket kurumsal işleyişinin sağlanması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri en iyi şekilde faydalandırmak için çalışmaların yapılması,
 
• Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması Şirketimiz internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, Şirketimize talep ve şikâyetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, Şirketimiz internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi ve internet sitemizden paylaşılmış olan Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümlerin uygunluğunun sağlanması,
 
• Şirkete ait stratejilerin belirlenmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.
 
5. Kişisel Verileri İşlemeye İlişkin İlkelerimiz
 
AWSeğitimi olarak;
 
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,   
 
• Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,   
 
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemeyi,   
 
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,   
 
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesini ilke edindik.
 
6. Kişisel Verilerin İşlenme Yolları
Verileriniz, AWSeğitimi’nde ancak rızanız ya da kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde tutulur ve işlenir.
 
7. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Şirketimizde KVKK’ya uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde; AWSeğitimi, kişisel verileri çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere aktarılabilecektir.
 
8. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; KVKK m. 4, 5 ve 6’ya uygun bir şekilde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek, güncellenerek işlenebilecektir. Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dahilinde de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 
9. Nasıl Koruyoruz?
AWSeğitimi tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü tarafların özenle seçilmesi ve şirket içinde Gizlilik Politikamıza riayet edilmesi sağlanmaktadır.
 
10. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru
Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK m. 11’de sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Ayrıca yürürlükte olan mevzuat uyarınca kişisel verilere ilişkin başvurular veri sahibinin bizzat kendisi tarafından yapılmak zorunda olduğundan başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, AWSeğitimi tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendinizle ilgili olarak;
 
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 
• KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 
11. Başvurunun Yapılması
KVK Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@awsegitimi.com adresine ya da yazılı olarak şahsen, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla iletebilirsiniz. Başvuruda;
 
• Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,
 
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
 
• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
 
• Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,
 
• Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.