Data Engineer - ASSOCIATE

Data Engineer - ASSOCIATE

AWS Certified Data Engineer - Associate, verilerle ilgili temel AWS hizmetlerindeki beceri ve bilgiyi, veri işlem hatlarını uygulama, sorunları izleme , çözme ,en iyi uygulamalara uygun olarak maliyet ve performansı optimize etme becerisini doğrular. Deneme sürümü sürecindedir.

Sertifika ile ilgili eğitimlerimiz:

Data Warehousing on AWS
Bu kursta, AWS'de bulut tabanlı bir veri ambarı çözümü tasarlamaya yönelik kavramları, stratejileri ve en iyi uygulamaları size tanıtır.
Building Data Lakes on AWS
Bu kursta, hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış verilerin analizini destekleyen operasyonel bir veri gölünün nasıl oluşturulacağını öğreneceksiniz..
Big Data on AWS
Bu kurs size büyük veri ortamlarının nasıl oluşturulacağını, verilerin nasıl işleneceği ve güvenlik ve maliyet etkinliği açısından büyük veri ortamları tasarlamak için en iyi uygulamalardan nasıl yararlanılacağını öğretir.