Uzmanlık Eğitimleri

Running Containers on Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
Amazon EKS kendi Kubernetes kontrol düzlemini kurmanıza, çalıştırmanıza ve bakımını yapmanıza gerek kalmadan Kubernetes'i AWS'de çalıştırmanızı kolaylaştırır. Bu kursta, Amazon EKS'yi kullanarak Kubernetes için konteyner yönetimini ve düzenlemeyi öğreneceksiniz.
Data Warehousing on AWS
Bu kursta, AWS'de bulut tabanlı bir veri ambarı çözümü tasarlamaya yönelik kavramları, stratejileri ve en iyi uygulamaları size tanıtır.
Building Data Lakes on AWS
Bu kursta, hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış verilerin analizini destekleyen operasyonel bir veri gölünün nasıl oluşturulacağını öğreneceksiniz..
Security Engineering on AWS
AWS Bulut'ta nasıl güvende kalacağınızı anlamanız mı gerekiyor? AWS Güvenlik Mühendisliği, buluttaki veri ve sistemlerin güvenliğini artırmak için gerekli olacak beceri ve bilgiye sahip olmanızı sağlar.
Security Engineering on AWS with AWS Jam
AWS Jam, ekiplerin bir gün boyunca AWS platformunda bir dizi uygulamalı mücadeleyi tamamlayarak kazanmak için yarıştığı oyunlaştırılmış bir etkinliktir. Katılımcılar, gerçek dünyadaki sorunları çözerek AWS Bulut'ta ekip becerilerini geliştirir.
Big Data on AWS
Bu kurs size büyük veri ortamlarının nasıl oluşturulacağını, verilerin nasıl işleneceği ve güvenlik ve maliyet etkinliği açısından büyük veri ortamları tasarlamak için en iyi uygulamalardan nasıl yararlanılacağını öğretir.