DevOps Engineering on AWS

KURSUN TANIMI

DevOps Engineering on AWS, kuruluşunuzun AWS'de yüksek hızda uygulama ve servis geliştirme, sağlama ve sürdürme becerisini artırmak için DevOps kültürel felsefeleri, uygulamaları ve araçlarının birleşimini nasıl kullanacağınızı öğretir. Bu eğitim, Continuous Integration (CI), Continuous Delivery (CD), kod olarak altyapı, mikro servisler, izleme ve günlük kaydı ile iletişim ve işbirliğini kapsar. Uygulamalı laboratuvarlar size Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), sunucusuz uygulamalar ve konteyner tabanlı uygulamalar üzerinde uygulamalar oluşturup dağıtan AWS Cloud Formation şablonlarını ve CI/CD işlem hatlarını oluşturma ve dağıtma deneyimi sunar.
Kurs Seviyesi : Orta Seviye
Kurs Süresi    : 3 gün

SERTİFİKA

AWS Certified  DevOps Engineer - PROFESSIONAL

KİMLER KATILABİLİR?

Bu kurs aşağıdakilere yöneliktir.
• DevOps mühendisleri
• DevOps mimarları
• Operasyon mühendisleri
• Sistem yöneticileri
• Yazılım Geliştiriciler

KURSUN AMACI

Bu kursta aşağıdaki konular detaylarıyla işlenecektir.
• AWS'de uygulamaları ve hizmetleri yüksek hızda geliştirmek, sunmak ve sürdürmek için DevOps'un en iyi uygulamalarını kullanma
• Küçük otonom DevOps ekiplerinin avantajlarını, rollerini ve sorumluluklarını listeleme
• AWS'de DevOps geliştirme projelerini destekleyen bir altyapı tasarlayın ve uygulama
• Kodunuzu yazmak, çalıştırmak ve hata ayıklamak için AWS Cloud9'dan yararlanma
• AWS Cloud Formation ile çeşitli ortamları konuşlandırma
• AWS Code Commit ile güvenli, yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve özel Git depolarını barındırma
• Git depolarını CI/CD işlem hatlarına entegre etme
• AWS Code Build ile kodu oluşturmayı, test etmeyi ve derlemeyi otomatikleştirme
• Docker görüntülerini güvenli bir şekilde depolayıp kullanın ve bunları CI/CD işlem hatlarınıza entegre etme
• Uygulamaları Amazon EC2'de, sunucusuz uygulamaları ve konteyner tabanlı uygulamaları dağıtmak için CI/CD ardışık düzenleri oluşturma
• "Hepsi aynı anda", "değişken" ve "mavi/yeşil" gibi ortak dağıtım stratejilerini uygulama
• Testi ve güvenliği CI/CD süreçlerine entegre etme
• AWS araçlarını ve teknolojilerini kullanarak uygulamaları ve ortamları izleme
•AWS CodePipeline ile sürüm işlem hatlarınızı (build,test,deploy) otomatikleştirme

ÖN KOŞULLAR

Bu kursa katılanların aşağıdaki özelliklere sahip olmalarını öneririz.
• Cloud Operations on AWS ya da Developing on AWS kurslarına daha önce katılım
• C#, Java, PHP, Ruby, Python gibi bir veya daha fazla üst düzey programlama dili hakkında bilgi sahibi olmak
• Linux veya Windows sistemlerini komut satırı düzeyinde yönetme konusunda orta düzey bilgi
• AWS ortamlarını sağlama, çalıştırma ve yönetme konusunda iki veya daha fazla yıllık deneyim

Day 1 
Module 0: Course overview 

• Course objective
• Suggested prerequisites
 • Course overview breakdown 
Module 1: Introduction to DevOps 
• What is DevOps?
• The Amazon journey to DevOps
• Foundations for DevOps 
Module 2: Infrastructure Automation 
• Introduction to Infrastructure Automation
• Diving into the AWS CloudFormation template
• Modifying an AWS CloudFormation template
• Demonstration: AWS CloudFormation template structure, parameters, stacks, updates, importing resources, and drift detection 
Module 3: AWS Toolkits 
• Configuring the AWS CLI
• AWS Software Development Kits (AWS SDKs)
• AWS SAM CLI
• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)
• AWS Cloud9
• Demonstration: AWS CLI and AWS CDK
• Hands-on lab: Using AWS CloudFormation to provision and manage a basic infrastructure 
Module 4: Continuous integration and continuous delivery (CI/CD) with development tools
• CI/CD Pipeline and Dev Tools
• Demonstration: CI/CD pipeline displaying some actions from AWS CodeCommit, AWS CodeBuild, AWS CodeDeploy and AWS CodePipeline
• Hands-on lab: Deploying an application to an EC2 fleet using AWS CodeDeploy

Day 2
 Module 4: Continuous integration and continuous delivery (CI/CD) with development tools 

• AWS CodePipeline
• Demonstration: AWS integration with Jenkins
• Hands-on lab: Automating code deployments using AWS CodePipeline 
Module 5: Introduction to Microservices 
• Introduction to Microservices 
Module 6: DevOps and containers 
• Deploying applications with Docker
• Amazon Elastic Container Service and AWS Fargate
• Amazon Elastic Container Registry and Amazon Elastic Kubernetes service
• Demonstration: CI/CD pipeline deployment in a containerized application 
Module 7: DevOps and serverless computing 
• AWS Lambda and AWS Fargate
• AWS Serverless Application Repository and AWS SAM
• AWS Step Functions
• Demonstration: AWS Lambda and characteristics
• Demonstration: AWS SAM quick start in AWS Cloud9
• Hands-on lab: Deploying a serverless application using AWS Serverless Application Model (AWS SAM) and a CI/CD Pipeline 
Module 8: Deployment strategies 
• Continuous Deployment
• Deployments with AWS Services 
Module 9: Automated testing 
• Introduction to testing
• Tests: Unit, integration, fault tolerance, load, and synthetic
• Product and service integrations

Day 3 
Module 10: Security automation

• Introduction to DevSecOps
• Security of the Pipeline
• Security in the Pipeline
• Threat Detection Tools
• Demonstration: AWS Security Hub, Amazon GuardDuty, AWS Config, and Amazon Inspector 
Module 11: Configuration management 
• Introduction to the configuration management process
• AWS services and tooling for configuration management • Hands-on lab: Performing blue/green deployments with CI/CD pipelines and Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 
Module 12: Observability 
• Introduction to observability
• AWS tools to assist with observability
• Hands-on lab: Using AWS DevOps tools for CI/CD pipeline automations 
Module 13: Reference architecture (Optional module) 
• Reference architectures 
Module 14: Course summary 
• Components of DevOps practice • CI/CD pipeline review
 • AWS Certification 


S: Ödeme Seçenekleri Nelerdir?

Eğitimlerimizin toplam ücreti eğitim başlamadan önce tahsil edilir. Ödemenizi Türk Lirası ve USD cinsinden EFT/Havale veya Kredi Kartından yapabilirsiniz.

S: Online Eğitim hizmetiniz var mıdır?

Eğitimlerimiz online olarak yapılmaktadır. Eğitimlerimizi kurumsal olarak fiziki ortamda almak isterseniz iletişime geçmek için form doldurabilirsiniz.

S: Kurumumuza (firma) özel olarak eğitim almak için ne yapmalıyız?

Kurumlara özel olarak organize ettiğimiz yerde, online veya kurumların kendi yerlerinde eğitim sağlamaktayız. Kurumunuza özel talebiniz için formu doldurmanız yeterlidir. Eğitim grubu tarafından en kısa sürede sizinle irtibata geçilecektir.

S: Sınıflarınız kaç kişiliktir?

Eğitimlerimiz en az 5 en fazla 15 kişilik sınıflarda yapılmaktadır. Bir eğitim ortalama 10-12 kişi ile gerçekleşmektedir.

S: Eğitmenleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Eğitimler AWS tarafından yetkilendirilmiş sertifikalı profesyonel eğitmenler tarafından verilmektedir.

S: Eğitim süresince eğitmene soru sorabilir miyim?

Dersler interaktif olarak yapılmaktadır. Ders dışı bilgi sorusu sorulabilmektedir. Ders harici danışmak istediğiniz özel projeler için bizimle form üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

S: Eğitim belirtilen başlangıç tarihinde başlayacak ve belirtilen sürede bitirilecek mi?

Eğitimlerimiz eğitim takviminde belirtilen zamanlarda başlar; yeterli kişi sağlanması amacıyla Yönetim.Academy eğitimleri erteleme hakkına sahiptir. Yönetim.Academy ilan edilmiş eğitimlerin tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Eğitime kayıt olmuş kişiler bu değişikliklerden haberdar edilir.

S: Eğitimin dili ne olacaktır?

Eğitim dilimiz Türkçe, paylaşılan eğitim materyalleri İngilizcedir.

S: Ders materyalleri nelerdir?

Eğitimde kullanılan tüm materyaller AWS in bütün dünyada kullanılmak üzere , sadece yetkilendirdiği eğitim partnerları aracılığı ile sunduğu orijinal materyallerdir. Eğitim içeriğine göre eğitim içeriği  katılımcıların e maillerine yazılım kitap olarak tanımlanacaktır. Bu kitaplar, teknolojik değişimler gereğince hızla güncellenmektedir. Katılımcılar bu elektronik kitapları 2 yıl boyunca kullanma hakkına sahiptirler. Aynı zamanda, eğitimlerin konularına bağlı olarak, öğrencilerin öğrendiklerini hemen test etmeğe başladıkları , laboratuvar ortamı da bulunmaktadır. Böylelikle , öğrenciler kısa sürede öğrendiklerini hızla uygulamaya geçirebilmektedirler.

S: Eğitim süresi verimli bir eğitim için yeterli midir?

Eğitimlerin içerikleri ve ilgili süresi AWS tarafından güncel ihtiyaca uygun olarak geliştirilmiştir. Hızla değişen teknolojik yapıların gerekleri doğrultusunda güncellenmektedir.

S: Eğitimlerde katılım zorunluluğu var mı?

Eğitimler esnasında laboratuvar çalışmaları bulunmaktadır. Eğitim sonrası da hedefiniz sertifika almak ise devam etmeniz gerekmektedir.

S: Eğitimler kayıt edilmekte mi?

AWS ( Amazon Web Services)  kuralları gereğince eğitimler kayıt altına alınmamaktadır.

S: Diğer eğitim merkezlerinden farkınız nedir?

Yönetim Academy, AWS ( Amazon Web Services) Türkiye’deki yetkili tek ileri seviye eğitim  ortağıdır. 2014 yılında teknolojik danışmanlık ve eğitim vermek üzere kurulmuştur. Şimdiye kadar 10,000 den fazla öğrenciye katkıda bulunmuş olan Yönetim Academy güçlü ve güvenilir bir eğitim merkezidir. Bu gücünü , firmalara ve bireylere, bünyesinde barındırdığı , AWS onaylı eğitmenlerin liderliğinde düzenlediği, güncel örneklerle desteklenmiş, eğitimlerle aktarmaktadır. Öğrencilerin yüksek seviyedeki memnuniyet değerlendirmeleri bunun en güzel örneğidir.