Architecting on AWS with AWS Jam

KURSUN TANIMI
Bu eğitim, AWS platformunda IT altyapısı oluşturmanın temellerini kapsar. Katılımcılar, AWS servislerinin cloud tabanlı çözümlere nasıl uyum sağladığını anlayarak AWS Cloud'u nasıl optimize edeceklerini öğrenirler. Ayrıca, öğrenciler AWS'de optimum IT çözümlerini tasarlamak için AWS Cloud en iyi uygulamalarını ve tasarım modellerini keşfederler ve eğitmen ile birlikte uygulamalı çalışmalarda çeşitli altyapılar oluştururlar. AWS Yetkili Eğitmenleri, AWS Well-Architected Framework'ü kullanan en iyi uygulamaları kullanarak gerçek hayattaki senaryolara dayanan en uygun BT çözümlerini tasarlama sürecinde rehberlik ederler. Eğitim aynı zamanda yeni mimarilerin nasıl oluşturulacağını, bunları sağlam ve uyarlanabilir çözümlere nasıl dönüştürüleceğini de kapsar.

AWS Jam, eğitimin son günü (4.gün), öğrencilerin kursta öğrendikleri kavramlara dayalı olarak en iyi güncel uygulamalara göre bir dizi problemi çözerek puan kazanmak için yarıştığı, oyunlaştırılmış bir etkinlikdir. Gerçek dünyadaki sorunları çözerek, yeni hizmetleri, özellikleri keşfederek ve bunların birlikte nasıl çalıştığını anlayarak AWS Cloud'daki becerilerinizi daha da etkin şekilde geliştirirsiniz.
Kurs Seviyesi :  Orta
Kurs Süresi    : 4 gün
 
SERTİFİKA

AWS Certified  Solutions Architect - ASSOCIATE

KİMLER KATILABİLİR?

Bu kurs aşağıdakilere yöneliktir.
• Çözüm mimarları
• Çözüm tasarım mimarları
•AWS mimarisini anlamak isteyen geliştiriciler
• Individuals seeking the AWS Solutions Architect-Associate certification

KURSUN AMACI

Bu kursta aşağıdaki konular detaylarıyla işlenecektir.
• AWS mimari ilkelerine ve en iyi uygulamalarına dayanan yapılar oluşturma
• Altyapınızı ölçeklenebilir, güvenilir ve yüksek düzeyde erişilebilir kılmak için AWS servislerinden yararlanma
• Altyapıda daha fazla esneklik ve dayanıklılık sağlamak için AWS Managed Servislerinden yararlanma
• Performansı artırmak ve maliyetleri düşürmek için AWS tabanlı bir altyapıyı daha verimli hale getirme
• AWS çözümleriyle mimari geliştirmek için Well-Architected Framework'ü kullanma
• AWS yönetim araçlarını kullanarak keşfetme: Laboratuvar ortamında AWS Konsolu, Komut Satırı Arayüzü (CLI) ve CloudFormation
• Politikaları kullanarak hesap güvenliğinin uygulanmasını inceleme
• Özel ve genel alt ağları içeren elastik, güvenli bir sanal ağ oluşturan öğeleri tanımlama
• AWS çekirdek ağ altyapısı oluşturma alıştırmasının yapılması
• Sanal Özel Bulut (VPC) alt ağlarına katmanlı bir güvenlik yaklaşımı için stratejiler belirlenmesi
• İş kullanım senaryolarına göre uygun bilgi işlem kaynaklarını seçmeye yönelik stratejilerin belirlenmesi
• Laboratuvar ortamında VPC oluşturma ve Elastic Cloud Compute (EC2) örneği ekleme alıştırmasının yapılması
• Oluşturduğunuz VPC'ye bir Amazon Relational Database Service (RDS) örneği ve bir Application Load Balancer (ALB) yükleme alıştırmasının yapılması
• AWS depolama ürün ve hizmetlerini iş senaryolarına göre karşılaştırılması
• İş gereksinimlerine göre farklı AWS veritabanı hizmeti türlerini karşılaştırılması
• Laboratuvarda yüksek düzeyde kullanılabilir, otomatik ölçeklenen bir veritabanı katmanı oluşturma alıştırmasının yapılması
• AWS izleme çözümlerinin iş değerini keşfedilmesi
• Altyapınızı oluşturmanıza, korumanıza ve geliştirmenize yardımcı olacak AWS otomasyon araçlarını belirlenmesi ve tartışmasının yapılması
• Kullanım senaryolarına göre ağ eşlemeyi, VPC uç noktalarını, ağ geçidini ve yönlendirme çözümlerinin tartışılması
• Altyapınızı genişletmek ve güvence altına almak için hibrit ağ yapılandırmalarının tartışılması
• Yüksek düzeyde kullanılabilir uygulamalara geniş ölçekte güç sağlamak için etkili bir ayrıştırma stratejisi olarak mikro hizmetlerin avantajlarını tartışılması
• Altyapıdan bağımsız, taşınabilir bir uygulama ortamının hızlı uygulaması için AWS konteyner hizmetlerinin keşfedilmesi
• İş örneklerine dayanarak AWS sunucusuz hizmetlerinin iş ve güvenlik avantajları tanımlanması
• Laboratuvar ortamında sunucusuz bir altyapı oluşturma alıştırmasının yapılması
• AWS uç hizmetlerinin gecikme ve güvenliği ele alma yolları tartışılması
• Laboratuvar ortamında S3 arka ucuyla CloudFront dağıtımı oluşturma alıştırmasının yapılması
• Dayanıklılığı ve iş sürekliliğini sağlamak için AWS yedekleme, kurtarma çözümlerini ve en iyi uygulamaları keşfedilmesi
• Proje tabanlı kolaylaştırıcı rehberliğinde bir laboratuvarda, iş sorununu temel alan yüksek düzeyde kullanılabilir ve güvenli bir bulut mimarisi oluşturulması

ÖN KOŞULLAR

Bu kursa katılanların aşağıdaki önkoşullara sahip olmalarını öneririz:
• AWS Cloud Practitioner Essentials eğitimine katılmış olma ya da 
• Dağıtık sistemlerin çalışma bilgisi
• Genel ağ kavramlarına aşinalık
• IP adresleme konusunda bilgi sahibi olmak
• Çok katmanlı mimariler hakkında çalışma bilgisi
• Bulut bilişim kavramlarına aşinalık
Day 1
Module 0: Introductions & Course Map review
• Welcome and course outcomes
Module 1: Architecting Fundamentals Review
• AWS Services and Infrastructure
• Infrastructure Models
• AWS API Tools
• Securing your infrastructure
• The Well-Architected Framework
Module 2: Account Security
• Security Principals
• Identity and Resource-Based Policies
• Account Federation
• Introduction to Managing Multiple Accounts
Module 3: Networking, Part 1
• IP Addressing
• Amazon Virtual Private Cloud (VPC), Patterns and Quotas
• Routing
• Internet Access
• Network Access Control Lists (NACLs)
• Security Groups
Module 4: Compute
• Amazon Elastic Cloud Compute (EC2)
• EC2 Instances and Instance Selection
• High Performance Computing on AWS
• Lambda and EC2, When to Use Which
• Hands-On Lab: Build Your Amazon VPC Infrastructure

Day 2
Module 5: Storage
• Shared File Systems
• Shared EBS Volumes
• Amazon S3, Security, Versioning and Storage Classes
• Data Migration Tools
Module 6: Database Services
• AWS Database Solutions
• Amazon Relational Database Services (RDS)
• DynamoDB, Features and Use Cases
• Redshift, Features, Use Cases and Comparison with RDS
• Scaling
• Caching and Migrating Data
• Hands-on Lab: Create a Database Layer in Your Amazon VPC Infrastructure
Module 7: Monitoring and Scaling
• Monitoring: CloudWatch, CloudTrail, and VPC Flow Logs
• Invoking Events
• Elastic Load Balancing
• Auto Scaling Options and Monitoring Cost
• Hands-on Lab: Configure High Availability in Your Amazon VPC 
Module 8: Automation
• CloudFormation
• AWS Systems Manager
Module 9: Containers
• Microservices
• Monitoring Microservices with X-Ray
• Containers

Day 3
Module 10: Networking Part 2
• VPC Peering & Endpoints
• Transit Gateway
• Hybrid Networking
• Route 53
Module 11: Serverless Architecture
• Amazon API Gateway
• Amazon SQS, Amazon SNS 
• Amazon Kinesis Data Streams & Kinesis Firehose
• Step Functions
• Compare Amazon SQS to Amazon MQ
• Hands-on Lab: Build a Serverless Architecture
Module 12: Edge Services
• Amazon CloudFront
• AWS Web Application Firewall (WAF), DDoS and Firewall Manager
• Compare AWS Global Accelerator and Amazon CloudFront
• AWS Outposts
• Hands-On Lab: Configure an Amazon CloudFront Distribution with an Amazon S3 Origin
Module 13: Backup and Recovery
• Planning for Disaster Recovery
• AWS Backup
• Recovery Strategies
Capstone Lab: Build an AWS Multi-Tier Architecture
Participants review the concepts and services learned in class and build a solution based on a 
scenario. The lab environment provides partial solutions to promote analysis and reflection. 
Participants deploy a highly available architecture. The instructor is available for consultation

Day 4
AWS Jam
• Participate in team based challenges in a real AWS environment
• Compete with your colleagues in a gamified, hands-on learning experience
• Apply your learning from the course on various AWS services

S: Ödeme Seçenekleri Nelerdir?

Eğitimlerimizin toplam ücreti eğitim başlamadan önce tahsil edilir. Ödemenizi Türk Lirası ve USD cinsinden EFT/Havale veya Kredi Kartından yapabilirsiniz.

S: Online Eğitim hizmetiniz var mıdır?

Eğitimlerimiz online olarak yapılmaktadır. Eğitimlerimizi kurumsal olarak fiziki ortamda almak isterseniz iletişime geçmek için form doldurabilirsiniz.

S: Kurumumuza (firma) özel olarak eğitim almak için ne yapmalıyız?

Kurumlara özel olarak organize ettiğimiz yerde, online veya kurumların kendi yerlerinde eğitim sağlamaktayız. Kurumunuza özel talebiniz için formu doldurmanız yeterlidir. Eğitim grubu tarafından en kısa sürede sizinle irtibata geçilecektir.

S: Sınıflarınız kaç kişiliktir?

Eğitimlerimiz en az 5 en fazla 15 kişilik sınıflarda yapılmaktadır. Bir eğitim ortalama 10-12 kişi ile gerçekleşmektedir.

S: Eğitmenleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Eğitimler AWS tarafından yetkilendirilmiş sertifikalı profesyonel eğitmenler tarafından verilmektedir.

S: Eğitim süresince eğitmene soru sorabilir miyim?

Dersler interaktif olarak yapılmaktadır. Ders dışı bilgi sorusu sorulabilmektedir. Ders harici danışmak istediğiniz özel projeler için bizimle form üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

S: Eğitim belirtilen başlangıç tarihinde başlayacak ve belirtilen sürede bitirilecek mi?

Eğitimlerimiz eğitim takviminde belirtilen zamanlarda başlar; yeterli kişi sağlanması amacıyla Yönetim.Academy eğitimleri erteleme hakkına sahiptir. Yönetim.Academy ilan edilmiş eğitimlerin tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Eğitime kayıt olmuş kişiler bu değişikliklerden haberdar edilir.

S: Eğitimin dili ne olacaktır?

Eğitim dilimiz Türkçe, paylaşılan eğitim materyalleri İngilizcedir.

S: Ders materyalleri nelerdir?

Eğitimde kullanılan tüm materyaller AWS in bütün dünyada kullanılmak üzere , sadece yetkilendirdiği eğitim partnerları aracılığı ile sunduğu orijinal materyallerdir. Eğitim içeriğine göre eğitim içeriği  katılımcıların e maillerine yazılım kitap olarak tanımlanacaktır. Bu kitaplar, teknolojik değişimler gereğince hızla güncellenmektedir. Katılımcılar bu elektronik kitapları 2 yıl boyunca kullanma hakkına sahiptirler. Aynı zamanda, eğitimlerin konularına bağlı olarak, öğrencilerin öğrendiklerini hemen test etmeğe başladıkları , laboratuvar ortamı da bulunmaktadır. Böylelikle , öğrenciler kısa sürede öğrendiklerini hızla uygulamaya geçirebilmektedirler.

S: Eğitim süresi verimli bir eğitim için yeterli midir?

Eğitimlerin içerikleri ve ilgili süresi AWS tarafından güncel ihtiyaca uygun olarak geliştirilmiştir. Hızla değişen teknolojik yapıların gerekleri doğrultusunda güncellenmektedir.

S: Eğitimlerde katılım zorunluluğu var mı?

Eğitimler esnasında laboratuvar çalışmaları bulunmaktadır. Eğitim sonrası da hedefiniz sertifika almak ise devam etmeniz gerekmektedir.

S: Eğitimler kayıt edilmekte mi?

AWS ( Amazon Web Services)  kuralları gereğince eğitimler kayıt altına alınmamaktadır.

S: Diğer eğitim merkezlerinden farkınız nedir?

Yönetim Academy, AWS ( Amazon Web Services) Türkiye’deki yetkili tek ileri seviye eğitim  ortağıdır. 2014 yılında teknolojik danışmanlık ve eğitim vermek üzere kurulmuştur. Şimdiye kadar 10,000 den fazla öğrenciye katkıda bulunmuş olan Yönetim Academy güçlü ve güvenilir bir eğitim merkezidir. Bu gücünü , firmalara ve bireylere, bünyesinde barındırdığı , AWS onaylı eğitmenlerin liderliğinde düzenlediği, güncel örneklerle desteklenmiş, eğitimlerle aktarmaktadır. Öğrencilerin yüksek seviyedeki memnuniyet değerlendirmeleri bunun en güzel örneğidir.