Developing on AWS with AWS Jam

KURSUN TANIMI

Bu eğitimde, güvenli ve ölçeklenebilir cloud uygulamaları geliştirmek için AWS SDK'yı nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. Kod kullanarak AWS ile nasıl etkileşim kuracağımızı keşfedeceğiz ve temel kavramları, en iyi uygulamaları ve problem çözme ipuçlarını tartışacağız.Bu kurs, deneyimli geliştiricilere web çözümleri oluşturmak için AWS hizmetleriyle programlı bir şekilde nasıl etkileşim kuracaklarını öğretir. Kaynak seçimi konusunda üst düzey bir mimari eğitim boyunca size yol gösterir ve bulut uygulamalarınızı oluşturup konuşlandırmak için AWS Yazılım Geliştirme Kitlerini (AWS SDK'lar) ve Komut Satırı Arayüzünü (AWS CLI) nasıl kullanacağınızı derinlemesine ele alır. Bu kurs sırasında örnek bir uygulama oluşturacak, geliştirme ortamına yönelik izinleri nasıl ayarlayacağınızı, kullanıcı kimlik doğrulamalarını yapılandırmayı, AWS buluta konuşlandırma yapmayı öğreneceksiniz. Kurs, kursta tartışılan tasarım modellerini ve çözümleri uygulamanıza yardımcı olacak kod örneklerini içerir. Laboratuvarlar temel kurs içeriğini güçlendirir ve Python, .Net ve Java için AWS SDK'yı, AWS CLI'yi ve AWS Management Console'u kullanarak çözümler uygulamanıza yardımcı olur.

AWS Jam, eğitimin son günü (4.gün), öğrencilerin kursta öğrendikleri kavramlara dayalı olarak en iyi güncel uygulamalara göre bir dizi problemi çözerek puan kazanmak için yarıştığı, oyunlaştırılmış bir etkinlikdir. Gerçek dünyadaki sorunları çözerek, yeni hizmetleri, özellikleri keşfederek ve bunların birlikte nasıl çalıştığını anlayarak AWS Bulut'taki becerilerinizi daha da etkin şekilde geliştirirsiniz.
Kurs Seviyesi : Orta  Seviye
Kurs Süresi     : 4 gün

SERTİFİKA

AWS Certified  Developer - ASSOCIATE


KİMLER KATILABİLİR?

Bu kurs aşağıdakilere yöneliktir.
• Yazılım geliştiricileri
• Çözüm mimarları
• AWS Hizmetlerini kullanarak gelişen becerilerini geliştirmek isteyen BT çalışanları

KURSUN AMACI

Bu kursta aşağıdaki konular detaylarıyla işlenecektir.
• Java, C # /. NET, Python ve JavaScript için AWS SDK ve developer kimlik bilgilerini ayarlama
• Kullanıcı kimlik doğrulaması için Web Identity Framework ve Amazon Cognito kullanma
• Uygulama ölçeklenebilirliğini iyileştirmek için Amazon ElastiCache kullanma
• Geliştirme sürecinde container kullanma
• AWS'de uygulamaları deploy etmek için CI / CD süreçlerinden yararlanma
• AWS Yazılım Geliştirme Kitlerini (AWS SDK'lar), Komut Satırı Arayüzünü (AWS CLI) ve IDE'leri kullanarak basit bir uçtan uca bulut uygulaması oluşturma
• Bir geliştirme ortamını desteklemek için AWS Identity and Access Management (IAM) izinlerini yapılandırma
• AWS hizmetlerine erişmek için uygulamalarınızda birden fazla programlama modeli kullanma
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ve Amazon DynamoDB kaynaklarında CRUD (oluşturma, okuma, güncelleme, silme) işlemlerini gerçekleştirmek için AWS SDK'larını kullanma
• Web uygulamalarınız için AWS Lambda işlevlerini diğer hizmet entegrasyonlarıyla birlikte oluşturma
• Mikro hizmet mimarilerinin ve sunucusuz uygulamaların tasarıma faydalarını anlama
• API Gateway bileşenlerini geliştirin ve diğer AWS hizmetleriyle entegre edin
• Amazon Cognito'nun AWS kaynaklarına kullanıcı erişimini nasıl kontrol ettiğini açıklama
• Kullanıcı erişimini sağlamak ve kontrol etmek için Cognito'yu kullanarak bir web uygulaması oluşturma
• Geleneksel uygulama sürümleriyle ilişkili riskleri azaltmak ve DevOps uygulamalarının uygulanmasına yardımcı olan AWS hizmetlerini belirlemek için DevOps metodolojisini kullanma
• Bir uygulamayı dağıtmak için AWS Sunucusuz Uygulama Modelini (AWS SAM) kullanma
• Amazon X-Ray'i kullanarak uygulama derlemenizi gözlemleme

ÖN KOŞULLAR

Bu kursa katılanların aşağıdaki özelliklere sahip olmalarını öneririz.
• AWS Teknik Temelleri
• AWS temel hizmetlerine ilişkin çalışma bilgisi
• Aşağıdaki dillerden herhangi birinde programlama deneyimi:

             o Python
             o NET
             o Java


Day 1
Module 1: Course Overview
• Logistics
• Student resources
• Agenda
• Introductions
Module 2: Building a Web Application on AWS 
• Discuss the architecture of the application you are going to build during this course
• Explore the AWS services needed to build your web application
• Discover how to store, manage, and host your web application
Module 3: Getting Started with Development on AWS
• Describe how to access AWS services programmatically
• List some programmatic patterns and how they provide efficiencies within AWS SDKs and 
AWS CLI
• Explain the value of AWS Cloud9
Module 4: Getting Started with Permissions
• Review AWS Identity and Access Management (IAM) features and components permissions 
to support a development environment
• Demonstrate how to test AWS IAM permissions 
• Configure your IDEs and SDKs to support a development environment
• Demonstrate accessing AWS services using SDKs and AWS Cloud9
Lab 1: Configure the Developer Environment
• Connect to a developer environment
• Verify that the IDE and the AWS CLI are installed and configured to use the application 
profile
• Verify that the necessary permissions have been granted to run AWS CLI commands
• Assign an AWS IAM policy to a role to delete an Amazon S3 bucket
Module 5: Getting Started with Storage
• Describe the basic concepts of Amazon S3
• List the options for securing data using Amazon S3
• Define SDK dependencies for your code
• Explain how to connect to the Amazon S3 service
• Describe request and response objects
Module 6: Processing Your Storage Operations
• Perform key bucket and object operations
• Explain how to handle multiple and large objects
• Create and configure an Amazon S3 bucket to host a static website
• Grant temporary access to your objects
• Demonstrate performing Amazon S3 operations using SDKs
Lab 2: Develop Solutions Using Amazon S3
• Interact with Amazon S3 programmatically using AWS SDKs and the AWS CLI 
• Create a bucket using waiters and verify service exceptions codes 
• Build the needed requests to upload an Amazon S3 object with metadata attached
• Build requests to download an object from the bucket, process data, and upload the 
object back to the bucket 
• Configure a bucket to host the website and sync the source files using the AWS CLI
• Add IAM bucket policies to access the S3 website.

Day 2
Module 7: Getting Started with Databases
• Describe the key components of DynamoDB
• Explain how to connect to DynamoDB
• Describe how to build a request object
• Explain how to read a response object
• List the most common troubleshooting exceptions
Module 8: Processing Your Database Operations
• Develop programs to interact with DynamoDB using AWS SDKs
• Perform CRUD operations to access tables, indexes, and data
• Describe developer best practices when accessing DynamoDB 
• Review caching options for DynamoDB to improve performance
• Perform DynamoDB operations using SDK
Lab 3: Develop Solutions Using Amazon DynamoDB
• Interact with Amazon DynamoDB programmatically using low-level, document, and highlevel APIs in your programs
• Retrieve items from a table using key attributes, filters, expressions, and paginations 
• Load a table by reading JSON objects from a file 
• Search items from a table based on key attributes, filters, expressions, and paginations
• Update items by adding new attributes and changing data conditionally
• Access DynamoDB data using PartiQL and object-persistence models where applicable
Module 9: Processing Your Application Logic
• Develop a Lambda function using SDKs
• Configure triggers and permissions for Lambda functions
• Test, deploy, and monitor Lambda functions
Lab 4: Develop Solutions Using AWS Lambda Functions
• Create AWS Lambda functions and interact programmatically using AWS SDKs and AWS 
CLI 
• Configure AWS Lambda functions to use the environment variables and to integrate with 
other services
• Generate Amazon S3 pre-signed URLs using AWS SDKs and verify the access to bucket 
objects
• Deploy the AWS Lambda functions with .zip file archives through your IDE and test as 
needed
• Invoke AWS Lambda functions using the AWS Console and AWS CLI
Module 10: Managing the APIs
• Describe the key components of API Gateway
• Develop API Gateway resources to integrate with AWS services
• Configure API request and response calls for your application endpoints
• Test API resources and deploy your application API endpoint
• Demonstrate creating API Gateway resources to interact with your application APIs
Lab 5: Develop Solutions Using Amazon API Gateway
• Create RESTful API Gateway resources and configure CORS for your application
• Integrate API methods with AWS Lambda functions to process application data
• Configure mapping templates to transform the pass-through data during method 
integration
• Create a request model for API methods to ensure that the pass-through data format 
complies with application rules
• Deploy the API Gateway to a stage and validate the results using the API endpoint

Day 3
Module 11: Building a Modern Application
• Describe the challenges with traditional architectures
• Describe the microservice architecture and benefits
• Explain various approaches for designing microservice applications
• Explain steps involved in decoupling monolithic applications
• Demonstrate the orchestration of Lambda Functions using AWS Step Functions
Module 12: Granting Access to Your Application Users
• Analyze the evolution of security protocols
• Explore the authentication process using Amazon Cognito
• Manage user access and authorize serverless APIs
• Observe best practices for implementing Amazon Cognito
• Demonstrate the integration of Amazon Cognito and review JWT tokens
Lab 6: Capstone – Complete the Application Build
• Create a Userpool and an Application Client for your web application using
• Add new users and confirm their ability to sign-in using the Amazon Cognito CLI
• Configure API Gateway methods to use Amazon Cognito as an authorizer
• Verify JWT authentication tokens are generated during API Gateway calls
• Develop API Gateway resources rapidly using a Swagger importing strategy
• Set up your web application frontend to use Amazon Cognito and API Gateway 
configurations and verify the entire application functionality
Module 13: Deploying Your Application
• Identify risks associated with traditional software development practices
• Understand DevOps methodology
• Configure an AWS SAM template to deploy a serverless application
• Describe various application deployment strategies
• Demonstrate deploying a serverless application using AWS SAM
Module 14: Observing Your Application
• Differentiate between monitoring and observability
• Evaluate why observability is necessary in modern development and key components
• Understand CloudWatch’s part in configuring the observability
• Demonstrate using CloudWatch Application Insights to monitor applications 
• Demonstrate using X-Ray to debug your applications 
Lab 7: Observe the Application Using AWS X-Ray
• Instrument your application code to use AWS X-Ray capabilities
• Enable your application deployment package to generate logs
• Understand the key components of an AWS SAM template and deploy your application
• Create AWS X-Ray service maps to observe end-to-end processing behavior of your 
application
• Analyze and debug application issues using AWS X-Ray traces and annotations
Module 15: Course Wrap-up
• Course overview
• AWS training courses
• Certifications
• Course feedback

Day 4
AWS Jam 
• Participate in team-based challenges in a real AWS environment 
• Compete with your colleagues in a gamified, hands-on learning experience 
• Apply your learning from the course on various AWS services

S: Ödeme Seçenekleri Nelerdir?

Eğitimlerimizin toplam ücreti eğitim başlamadan önce tahsil edilir. Ödemenizi Türk Lirası ve USD cinsinden EFT/Havale veya Kredi Kartından yapabilirsiniz.

S: Online Eğitim hizmetiniz var mıdır?

Eğitimlerimiz online olarak yapılmaktadır. Eğitimlerimizi kurumsal olarak fiziki ortamda almak isterseniz iletişime geçmek için form doldurabilirsiniz.

S: Kurumumuza (firma) özel olarak eğitim almak için ne yapmalıyız?

Kurumlara özel olarak organize ettiğimiz yerde, online veya kurumların kendi yerlerinde eğitim sağlamaktayız. Kurumunuza özel talebiniz için formu doldurmanız yeterlidir. Eğitim grubu tarafından en kısa sürede sizinle irtibata geçilecektir.

S: Sınıflarınız kaç kişiliktir?

Eğitimlerimiz en az 5 en fazla 15 kişilik sınıflarda yapılmaktadır. Bir eğitim ortalama 10-12 kişi ile gerçekleşmektedir.

S: Eğitmenleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Eğitimler AWS tarafından yetkilendirilmiş sertifikalı profesyonel eğitmenler tarafından verilmektedir.

S: Eğitim süresince eğitmene soru sorabilir miyim?

Dersler interaktif olarak yapılmaktadır. Ders dışı bilgi sorusu sorulabilmektedir. Ders harici danışmak istediğiniz özel projeler için bizimle form üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

S: Eğitim belirtilen başlangıç tarihinde başlayacak ve belirtilen sürede bitirilecek mi?

Eğitimlerimiz eğitim takviminde belirtilen zamanlarda başlar; yeterli kişi sağlanması amacıyla Yönetim.Academy eğitimleri erteleme hakkına sahiptir. Yönetim.Academy ilan edilmiş eğitimlerin tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Eğitime kayıt olmuş kişiler bu değişikliklerden haberdar edilir.

S: Eğitimin dili ne olacaktır?

Eğitim dilimiz Türkçe, paylaşılan eğitim materyalleri İngilizcedir.

S: Ders materyalleri nelerdir?

Eğitimde kullanılan tüm materyaller AWS in bütün dünyada kullanılmak üzere , sadece yetkilendirdiği eğitim partnerları aracılığı ile sunduğu orijinal materyallerdir. Eğitim içeriğine göre eğitim içeriği  katılımcıların e maillerine yazılım kitap olarak tanımlanacaktır. Bu kitaplar, teknolojik değişimler gereğince hızla güncellenmektedir. Katılımcılar bu elektronik kitapları 2 yıl boyunca kullanma hakkına sahiptirler. Aynı zamanda, eğitimlerin konularına bağlı olarak, öğrencilerin öğrendiklerini hemen test etmeğe başladıkları , laboratuvar ortamı da bulunmaktadır. Böylelikle , öğrenciler kısa sürede öğrendiklerini hızla uygulamaya geçirebilmektedirler.

S: Eğitim süresi verimli bir eğitim için yeterli midir?

Eğitimlerin içerikleri ve ilgili süresi AWS tarafından güncel ihtiyaca uygun olarak geliştirilmiştir. Hızla değişen teknolojik yapıların gerekleri doğrultusunda güncellenmektedir.

S: Eğitimlerde katılım zorunluluğu var mı?

Eğitimler esnasında laboratuvar çalışmaları bulunmaktadır. Eğitim sonrası da hedefiniz sertifika almak ise devam etmeniz gerekmektedir.

S: Eğitimler kayıt edilmekte mi?

AWS ( Amazon Web Services)  kuralları gereğince eğitimler kayıt altına alınmamaktadır.

S: Diğer eğitim merkezlerinden farkınız nedir?

Yönetim Academy, AWS ( Amazon Web Services) Türkiye’deki yetkili tek ileri seviye eğitim  ortağıdır. 2014 yılında teknolojik danışmanlık ve eğitim vermek üzere kurulmuştur. Şimdiye kadar 10,000 den fazla öğrenciye katkıda bulunmuş olan Yönetim Academy güçlü ve güvenilir bir eğitim merkezidir. Bu gücünü , firmalara ve bireylere, bünyesinde barındırdığı , AWS onaylı eğitmenlerin liderliğinde düzenlediği, güncel örneklerle desteklenmiş, eğitimlerle aktarmaktadır. Öğrencilerin yüksek seviyedeki memnuniyet değerlendirmeleri bunun en güzel örneğidir.