0850 840 45 25 info@awsegitimi.com

AWS EĞİTİMİ

Advanced Developing On AWS

ADVANCED DEVELOPING ON AWS
 
 
TANIM

 
Bu üç günlük eğitim, cloud tabanlı bir ortam için mimari oluşturma ve şirket içi eski uygulamaları yeniden yapılandırma ve bunları cloud tabanlı mimarilere entegre etme gibi gelişmiş development konularını kapsar. Ayrıca Twelve-Factor Application metodolojisinin ilkelerinin nasıl uygulanacağını da kapsar.
 
 
 
EĞİTİMİN AMACI
 
Bu eğitimde aşağıdaki konular detaylarıyla işlenecektir.
 
• Uygulamanın farklı AWS servislerinde oluşan problemlerinin, mantıksal veya programatik kaynaklarını belirlemek için monolitik bir uygulama mimarisini analiz etme
• Monolitik bir mimariden geçiş yaparken Twelve-Factor Application metodolojisinin kavramlarını ve adımlarını uygulama
• AWS servislerini izlemek ve yönetmek için AWS API, CLI ve SDK'ları kullanma
• Six Rs geçişi kullanarak monolitik bir uygulamayı bir mikro servis uygulamasına geçirme
• AWS'de bir mikro servis uygulamasını deploy etmek için gereken SysOps ve DevOps açıklama
 
 
 
KİMLER KATILABİLİR?
 
• Experienced software developers who are already familiar with AWS services
 
 
ÖN KOŞULLAR
 
Eğitime katılacak olan kişilerin aşağıdaki koşulları sağlamasını öneririz:
 
• En az bir programlama dili hakkında derinlemesine bilgi sahibi olması
• Temel AWS servisleri ve genel cloud uygulaması hakkında deneyim
Developing on AWS eğitiminin tamamlanması ve bu kavramların çalışma ortamında en az altı ay süreyle uygulanması

 

 

 

 

 

 

TAKVİM LOKASYON KAYIT