0850 840 45 25 info@awsegitimi.com

AWS EĞİTİMİ

Building A Serverless Data Lake On AWS

BUILDING A SERVERLESS DATA LAKE ON AWS
 
 
TANIM

 
Bu bir günlük ileri düzey eğitimde, AWS servisleriyle sunucusuz bir data lake çözümü tasarlamayı, oluşturmayı ve çalıştırmayı öğreneceksiniz. Bu kurs, herhangi bir veri kaynağından büyük ölçekte veri almak, verileri güvenli bir şekilde depolamak, büyük hacimli verileri işlemek için doğru aracı kullanma yeteneğini sağlamak ve verileri analiz etmek için mevcut seçenekleri anlamak gibi konuları içerecektir.
 
 
EĞİTİMİN AMACI
 
Bu eğitimde aşağıdaki konular detaylarıyla işlenecektir.
 
• Amazon Kinesis Data Streams ve Amazon Kinesis Data Firehose gibi servisleri kullanarak büyük miktarda veri toplama ve verileri Amazon Simple Storage Service'de (Amazon S3) güvenli bir şekilde depolama,
• Veri havuzunuzun metadata indexini oluşturma,
• Verilerinizi havuzda, saklamak, işlemek ve analiz etmek için en iyi araçları seçme,
• Bilgiyi, uçtan uca bir çözüm oluşturma konusunda pratik deneyim sağlayan uygulamalı lablara uygulama,
• Warehousedaki etkinlikler hakkındaki bildirimleri denetlemek, izlemek ve almak için Amazon Simple Notification Service'i (Amazon SNS) yapılandırma,
• Amazon Redshift clusterlarını yeniden boyutlandırma ve clusterları yedeklemek ve geri yüklemek için anlık görüntüleri kullanmak gibi operasyonel görevler,
 
 
KİMLER KATILABİLİR?
 
• Solutions architects
• Big Data developers
• Data architects and analysts
• Data analysis practitioners

TAKVİM LOKASYON KAYIT