0850 840 45 25 info@awsegitimi.com

AWS EĞİTİMİ

Data Warehousing On AWS

DATA WAREHOUSING ON AWS
 
 
TANIM

 
Bu eğitimde, AWS'deki petabayt ölçekli warehouse Amazon Redshift'i kullanarak cloud tabanlı bir warehouse çözümü tasarlamaya yönelik kavramları, stratejileri ve en iyi uygulamaları öğreneceksiniz. Amazon DynamoDB, Amazon EMR, Amazon Kinesis Firehose ve Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) gibi diğer AWS servislerini kullanarak veri ambarı için verilerin nasıl toplanacağını, depolanacağını ve hazırlanacağını göstereceğiz. Verileriniz üzerinde analiz yapmak için iş zekası (BI) araçlarının nasıl kullanılacağını da keşfedeceğiz.
 
 
 
EĞİTİMİN AMACI
 
Bu eğitimde aşağıdaki konular detaylarıyla işlenecektir.
 
• Amazon Redshift ile diğer big data sistemleri arasındaki ilişki
• Warehouse iş yükleri için kullanım senaryolarını değerlendirme ve bir warehouse çözümünün parçası olarak AWS verilerinin ve analitik servislerin gerçek dünyadaki uygulaması
• Veri ihtiyaçlarınız için uygun bir Amazon Redshift node türü ve boyutu seçme
• Şifreleme, IAM izinleri ve veritabanı izinleri gibi hangi güvenlik özelliklerinin Amazon Redshift için uygun olduğu
• Bir Amazon Redshift cluster başlatma ve cloudda bir warehouse uygulamak için bileşenleri, özellikleri ve işlevleri kullanma
• Warehouse çözümüne katkıda bulunmak için Amazon DynamoDB, Amazon EMR, Amazon Kinesis Firehose ve Amazon S3 gibi diğer AWS verilerini ve analitik servislerini kullanma
• Warehouse tasarlamak için metodolojileri değerlendirme
• Veri kaynaklarını belirleme ve warehouse tasarımını etkileyen gereksinimleri değerlendirme
• Warehouse’u, sıkıştırma, veri dağıtımı ve sıralama yöntemlerini etkili şekilde kullanmak için tasarlama
• Verileri load ve unload edip veri bakım görevlerini gerçekleştirme
• Sorgu performansını optimize etmek için sorgular yazma ve sorgu planlarını değerlendirme
• Amazon Redshift clusterlarını yeniden boyutlandırma ve clusterları yedeklemek ve geri yüklemek için anlık görüntüleri kullanmak gibi operasyonel görevler
 
 
KİMLER KATILABİLİR?
 
• Database architects
• Database administrators
• Database developers
• Data analysts
• Data scientists

 

 

 

TAKVİM LOKASYON KAYIT