AWS DevOps Engineer Professional (DOP-C01) Sınav İçeriği Detaylı İnceleme

careerpath-tnail

AWS DevOps Engineer Professional (DOP-C01) Sınav İçeriği Detaylı İnceleme

    Bundan önceki yazımızda sertifikanın öneminden, sınavın kapsamından ve kimlerin sınava girebileceğinden kısaca bahsetmiştik. Aşağıdaki tabloda sınavın kapsamı hakkında oransal bilgiler bulabilirsiniz.

tablo içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Sınava hazırlık için öğrenmemiz gereken bu konulardan biraz daha detaylı bahsedelim ve bölümleri derinlemesine inceleyelim:

 

 1. Bölüm: Software Development Life Cycle (SDLC) Automation

Yazılım geliştirme yaşam döngüsünün DevOps ilkeleri çerçevesince otomatikleştirilmesini içeren ve insan faktörünü en aza indirerek hata olasılığının ortadan kaldırılmasını hedefleyen AWS servislerinin kullanılması ve birbirine entegre edilmesi konusunun test edildiği bölümdür. Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere sınavda en kapsamlı ve soru ağırlığı en yüksek bölümü, bu kısım oluşturmaktadır. Bölüm sorularının detayına geçmeden önce, şu konuyu da vurgulamakta fayda var:

    Sınava kapsamındaki sorular belli bölümler bazında sınıflandırılmış olsa da birbirinden bağımsız değildir. Soruların doğru bir şekilde anlaşılması ve çözülebilmesi için bütüncül bir yaklaşımla sorular değerlendirilmelidir. 

 

 1. CI/CD süreçlerinin otomasyonu için gerekli altyapının hazırlanması

 2. Versiyon kontrol stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

 3. “Build” sürecinin işletilmesi ve çıktıların(artifacts) güvenli bir şekilde depolanması

 4. Yazılım test süreçlerinin belirlenmesi ve otomasyonu

 5. AWS servisleri kullanılarak yazılımın güvenli dağıtım ve iletimin (deployment/delivery) sağlanması

 

Öne Çıkan Servisler:

 • CodeCommit

 • CodeBuild

 • CodeDeploy

 • CodePipeline

 • CodeStar

 • Jenkins

 

 1. Bölüm: Configuration Management and Infrastructure as Code

    Geliştirilen yazılımın hayata geçirilmesi ve son kullanıcıya ulaştırılması için çok fazla manuel işlem yapmak durumunda kalabiliyoruz. Bu manuel işlemler hataya açık olmakla birlikte, tekrarlanması durumunda oldukça zaman almaktadır. Altyapı oluşturma işleminin tıpkı yazılımda olduğu gibi kod ortamına dökülmesi ve istenildiği zaman sadece bir tık ile ayağa kaldırılması işlemi “Infrastructure as Code” kavramını karşımıza getirmektedir.

    Yazılım dağıtım altyapısının örnek bir belge şeklinde oluşturulması ve aynı altyapının farklı bölgelerde de hızlıca kurulması kabiliyetlerinin test edildiği bu bölüm de sınavın soru ağırlığı en yüksek bölümlerinden birini oluşturmaktadır.

 1. Yazılım dağıtım ihtiyaçlarına göre süreçlerin belirlenmesi

 2. İhtiyaçlara uygun uygulama ve altyapı dağıtımının belirlenmesi

 3. Kaynakların kullanım otomasyonunda güvenlik konseptlerinin uygulanması

 4. Dağıtımda “lifecycle hooks” özelliğinin entegrasyonu

 5. AWS konfigurasyon yönetim araçlarının sistem yönetiminde kullanılması

 

Öne Çıkan Servisler:

 • CloudFormation

 • ElastikBeanStalk

 • Lambda

 • StepFunctions

 • API Gateway

 • ECS Cluster

 • ECS

 • ECR

 • Fargate

 • OpsWorks


 

 1. Bölüm: Monitoring and Logging

Uygulama geliştirme ve dağıtım süreçlerinin işleyişinin sağlıklı bir şekilde devam ettirilebilmesi için güvenlik açısından sistem loglarının incelenmesi büyük önem arz etmektedir. AWS izleme ve loglama servisleri bu süreçlerin takibi ve olası durumlarda acil önlemler alınmasını sağlayan birçok hizmeti barındırmaktadır. Sınavın bu bölümünde bu servislerin sisteme entegre edilmesi ve takibinin otomatik bir şekilde yapılması için gerekli bilginin test edilmesi amaçlanmıştır. Sınavda soru ağırlığı %15 civarındadır. Ancak daha önce belirttiğimiz gibi sorulara bütüncül yaklaşmakta fayda vardır. 

 1. Log ve metriklerin toplanması, depolanması ve analiz edilmesi

 2. Olayların yönetilmesi ve izlenmesinin otomatikleştirilmesi

 3. Olayların, işletim sistemlerinin, uygulamaların, sistem çıktılarının  ve altyapının denetimi

 4. Tag oluşturma ve metadata stratejisinin belirlenmesi

 

Öne Çıkan Servisler:

 • CloudTrail

 • Kinesis

 • CloudWatch

 • X-Ray

 • Amazon ES


 

 1. Bölüm: Policies and Standards Automation

Sistemin yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili politika ve standartların test edildiği bölümü oluşturmaktadır. Sınavın %10’luk bir kısmını kapsamaktadır. 

 

 1.  Log kayıtları, ölçümler, izleme, test ve güvenlik standartlarını uygulamak için gerekli kavramların uygulanması

 2. Otomasyon ile maliyetlerin optimize edilmesi

 3. Yönetişim stratejilerini uygulamak için gerekli kavramların uygulanması

Öne Çıkan Servisler:

 • AWS System Manager (SSM)

 • AWS Config

 • AWS Service Catalog

 • AWS Secret Manager

 • AWS License Manager

 • Amazon Inspector

 • Amazon Trusted Advisor

 • Amazon Health Service

 • Amazon Guard Duty

 • Amazon Macie


 

 1. Bölüm: Incident and Event Response

Yaşanan sorunların çözümüne yönelik uyarıların değerlendirilerek çözülmesi için gerekli servislerin ayarlanması ve kullanılmasının test edildiği bölümdür. Sınavın %18’lik bir kısmını kapsamaktadır. 

 1. Sorunların girilmesi ve işlemlerin nasıl geri yükleneceğinin belirlenmesi

 2. Olay yönetimi ve uyarıların nasıl otomatize edileceğinin belirlenmesi

 3. Otomatik onarma ve iyileştirme kavramlarının uygulanması

 4. Olay odaklı otomatik eylemler oluşturmak için gerekli kavramların uygulanması

Öne Çıkan Servisler:

 • Amazon S3 Event Notification

 • Amazon RDS Event Notification

 • Amazon CloudWatch Events

 • Amazon EventBridge

 • AWS Scheduled Maintenance Notification

 • Auto Scaling Group (ASG) – Event


 

 1. Bölüm: High Availability, Fault Tolerance, and Disaster Recovery

Kurulan altyapının sağlıklı bir şekilde çalışması, sunulan uygulamanın erişilebilir olması ve olası felaket senaryolarına karşı dayanıklılığın sağlanması için yapılması gerekenler ve bu çerçevede yararlanılacak AWS servislerinin entegrasyonu bilgisinin test edildiği bölümdür.

 1. Multi-AZ ve multi-region mimarilerinin kullanılması

 2. Yüksek erişilebilirlik, ölçeklendirilebilirlik ve hata toleransı durumlarının uygulanabilirliği

 3. Felaket anında ihtiyaçlar doğrultusunda doğru servislerin kullanılmasına karar verilmesi

 4. Felaket senaryolarının doğru bir şekilde tasarlanması

 5. Başarısızlık noktaları için dağıtımın değerlendirilmesi

 

Öne Çıkan Servisler:

 • Multi-AZ

 • Multi-Region

 • Disaster Recovery

 • Amazon Route 53

 

Sonuç olarak sınav yukarıda belirtilen başlıklardan ve içeriklerden oluşmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi başarılı olabilmek için 750/1000 puan almak gerekmekte, yani AWS’nin değerlendirme aldığı soruların en az %75’ine doğru cevap vermek gerekmektedir.

Fevzi Topçu

Yönetim.Academy, AWS Eğitimi alanında ileri düzey AWS eğitimleri sunmaktadır ve AWS’nin resmi partnerlerindendir. Eğitim programlarımız sayesinde, AWS Bulut teknolojilerinde becerilerinizi geliştirebilir veya AWS bulut teknolojilerini sıfırdan öğrenmeye başlayabilirsiniz. Eğitimlerimiz düzenli olarak yapılmakta ve içerikleri değişik tecrübe seviyelerine göre değişmektedir.

 

Yazının tüm hakları Yönetim.Academy’e aittir. İzinsiz olarak, kaynak belirtilerek dahi alıntı yapılması ya da yazının tamamının başka yerde yayınlanması yasaktır.