AWS CLI Nedir?

careerpath-tnail

AWS CLI Nedir?

AWS Komut Satırı Arabirimi (CLI), AWS hizmetlerinizi yönetmek için kullanabileceğiniz birleşik bir araçtır. AWS CLI kullanarak DynamoDB, Amazon EC2, IAM, Amazon S3 gibi servislere komut satırından ulaşabilirsiniz ve bir çok işlem gerçekleştirebilirsiniz.
Bu yazıda temel DynamoDB ve S3’te temel cli komutlarından bahsedeceğim.

 

AWS CLI Nasıl Yüklenir?

Linux: 
• curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"
• unzip awscliv2.zip
• sudo ./aws/install
 

AWS Access Key ID ve AWS Secret Access Key Nasıl Eklenir?

Öncelikle $aws configure komutu girilir.Sırasıyla AWS Access Key ID, AWS Secret Access Key ve region girilir.
 
 
Artik AWS servislerimize komut satırından ulaşabiliriz.
 

AWS CLI S3 Komut Örnekleri

AWS CLI ile S3 Bucket Listeleme
S3’ünüzdeki  bucketları listelemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.
• $aws s3 ls komutuyla globalimizdeki bütün bucketları listeleyebiliriz.
 
 
 
AWS CLI ile S3 Bucket Oluşturma
S3’ünüzde bir bucketı oluşturmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.
 
  • $aws s3 mb s3:// bucket oluşturabilirsiniz.
  • Unutmayın bucket isimleri unique olmalıdır.
 

 

Bucketınız saniyeler içinde hazır.
 
AWS CLI ile S3 Bucket Silme
 
 
S3’ünüzdeki bir bucketı silmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.
  • $aws s3 rb s3:// komutuyla istenilen bucket silinir.
 
 
 
AWS CLI ile S3 Bucket İçinde Bir Dosya Silme
Bucketınızdaki dosyayı silmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.
• $ aws s3 rm s3://bucket-name/example/filename.txt 
 
 
AWS CLI AWS DynamoDB Komut Örnekleri
AWS CLI ile AWS DynamoDB Table Oluşturma
 
 
aws dynamodb create-table --table-name MusicCollection --attribute-definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S AttributeName=SongTitle,AttributeType=S --key-schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=1,WriteCapacityUnits=1
 
AWS CLI ile AWS DynamoDB Table Silme Işlemi
Geçerli bölgede hesabınızda bulunan table’i silmeniz için aşağıdaki komutu kullanbilirsiniz.
• $ aws dynamodb delete-table –table-name 

 

AWS CLI ile AWS DynamoDB Table List İşlemi
Geçerli bölgede hesabınızda bulunan tüm DynamoDB Tablolarının bir listesini almak için aşağıdaki komutu kullanbilirsiniz:
• $aws dynamodb list-tables
 
Bonus: AWS SHELL Kullanımı
Aws-shell, kurmak için python ve pip gerektirir Pip install aws-shell komutuyla yüklüyoruz. Aws CLI komutlarınızı kolayca kullanmanızı sağlar.
• aws-shell komutuyla çalıştırıyoruz.

 

 

Mert Kahvecioğlu

AWS Certified Developer - Associate