0850 840 45 25 info@awsegitimi.com

AWS EĞİTİMİ

Toplam 6 Kayıt

0

Big Data On AWS

Bu eğitimde Amazon EMR, Amazon Redshift, Amazon Kinesis ve AWS Big Data Platform’unun geri kalanı gibi cloud tabanlı big data çözümleri hakkında bilgi edineceksiniz. Hive ve Hue gibi geniş Hadoop araçları ekosistemini kullanarak verileri işlemek için Amazon EMR'yi nasıl kullanacağınızı göstereceğiz.

0

Data Warehousing On AWS

TANIM Bu eğitimde, AWS'deki petabayt ölçekli warehouse Amazon Redshift'i kullanarak cloud tabanlı bir warehouse çözümü tasarlamaya yönelik kavramları, stratejileri ve en iyi uygulamaları öğreneceksiniz. Amazon DynamoDB, Amazon EMR, Amazon Kinesis Firehose ve Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) gibi diğer AWS servislerini kullanarak veri ambarı için verilerin nasıl toplanacağını, depolanacağını ve hazırlanacağını göstereceğiz. Verileriniz üzerinde analiz yapmak için iş zekası (BI) araçlarının nasıl kullanılacağını da keşfedeceğiz.

0

Building A Serverless Data Lake On AWS

TANIM Bu bir günlük ileri düzey eğitimde, AWS servisleriyle sunucusuz bir data lake çözümü tasarlamayı, oluşturmayı ve çalıştırmayı öğreneceksiniz. Bu kurs, herhangi bir veri kaynağından büyük ölçekte veri almak, verileri güvenli bir şekilde depolamak, büyük hacimli verileri işlemek için doğru aracı kullanma yeteneğini sağlamak ve verileri analiz etmek için mevcut seçenekleri anlamak gibi konuları içerecektir.

0

Security Engineering on AWS

Course description This course demonstrates how to efficiently use AWS security services to stay secure in the AWS Cloud. The course focuses on the security practices that AWS recommends for enhancing the security of your data and systems in the cloud. It highlights the security features of AWS key services including compute, storage, networking, and database services. You will also learn how to leverage AWS services and tools for automation, continuous monitoring and logging, and responding to security incidents. • Course level: Intermediate • Duration: 3 days

0

Deep Learning On AWS

TANIM Bu bir günlük kursta, AWS platformunda cloud tabanlı deep learning çözümlerini öğreneceksiniz. AWS frameworklerinde Amazon EC2 tabanlı Amazon Machine Image (AMI) ve Apache MXNet kullanarak derin öğrenme modellerinizi cloudda nasıl çalıştıracağınızı öğreneceksiniz. Ayrıca, AWS'de akıllı sistemler tasarlarken Amazon SageMaker'ı nasıl kullanacağınızı ve AWS Lambda ve Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) gibi AWS servislerini kullanarak deeplearning modellerinizi nasıl deploy edeceğinizi öğreneceksiniz.

0

Running Container-Enabled Microserveices On AWS

TANIM Bu eğitimde, Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) kullanarak uygulamaları nasıl yöneteceğinizi ve ölçeklendireceğinizi öğreneceksiniz. Container üzerine alınmış uygulamaları geniş ölçekte çalıştırmanın zorluklarını keşfedeceğiz ve container bazlı mikro servis tabanlı uygulamalar geliştirmek ve deploy etmek için Amazon ECS'yi oluşturma ve kullanma konusunda rehberlik sağlayacağız. Uygulamalı alıştırmalarda, uzun süredir devam eden servisleri yönetmek, container imajları oluşturmak ve deploy etmek, servisleri birbirine bağlamak ve kapasiteyi ölçeklendirmek için Amazon ECS'yi kullanacaksınız. Asenkron uygulama süreçleri için container mimarilerinin nasıl çalıştırılacağını da tartışacağız.